Viện Huyết học và Truyền máu TƯ

Bước đi mới mạnh mẽ1

1. Mấy ngày trước, trên khắp các mặt báo và mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh Giáo sư Nguyễn Anh Trí chia tay Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương về nghỉ hưu. 

Tiếp nhận trên 1.800 đơn vì máu

Sau lễ phát động Ngày toàn dân hiến máu, trong 2 ngày (7 và 8-4) Viện Huyết học và Truyền máu TƯ đã tiếp nhận được 1.866 đơn vị máu...

Huyện đảo Cồn Cỏ xây dựng lực lượng hiến máu dự bị

Theo tin từ Viện Huyết học và Truyền máu TƯ, huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị là đơn vị đầu tiên thực hiện việc xây dựng lực lượng hiến máu dự bị và đảm bảo an toàn truyền máu theo Dự án An toàn truyền máu năm 2015 và Đề án phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.