Viện Chuyển đổi môi trường và Xã hội

Tìm giải pháp giảm thiểu thiệt hại từ biến đổi khí hậu

Ngày 30-8, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Viện Chuyển đổi môi trường và Xã hội (ISET) đưa ra nhiều giải pháp hạn chế thiệt hại do biến đổi khí hậu (BĐKH) gây ra. Trong đó, có nhiều giải pháp khả thi mà thành phố đã áp dụng thành công.