“Vì sức khỏe nhân dân

4 cuộc đời hồi sinh từ một người hiến tạng

Vừa có thêm 4 cuộc đời được hồi sinh nhờ ghép tạng từ một người hiến đa tạng. Vì thế, Bộ Y tế đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho gia đình người có hành động cao đẹp đó.