Vé bóng đá

Gần 1.000 vé giả trận Việt Nam - Thái Lan được "sản xuất" như thế nào?

Sau khi mua 3 chiếc vé thật trận Việt Nam – Thái Lan, Kiên mang đến cửa hàng của Ấn cùng giấy A4 và chiếc USB có chứa phôi vé để đặt vấn đề chỉnh sửa vé trong USB và photocopy màu vé.