Văn phòng Quốc hội Việt Nam - Lào

Tăng cường hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam - Lào

Ngày 25-7, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác; 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Hội nghị giao lưu công tác Văn phòng Quốc hội (QH) Việt Nam - Lào lần thứ 9 đã được tổ chức tại Đà Nẵng.