VRG

Hơn 8.366 tỷ đồng sai phạm ở Tập đoàn cao su Việt Nam được sử dụng như thế nào?1

Những sai phạm ở VRG đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra từ cuối năm 2014. Tổng số tiền Thanh tra Chính phủ đề nghị xử lý sai phạm về kinh tế tại VRG lên tới hơn 8.366 tỷ đồng. 

Sai phạm hơn 8.366 tỷ đồng tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su

Ngày 27/12, ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký Thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) giai đoạn 2006- 2011. Qua công tác thanh tra đã phát hiện VRG có nhiều sai phạm trong quản lý kinh tế với tổng số tiền cần xử lý là 8.366 tỷ đồng.