VPI

Viện Dầu khí Việt Nam sản xuất nước rửa tay khô sát khuẩn phòng dịch

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã sản xuất thành công nước rửa tay khôsát khuẩn (cồn gel diệt khuẩn, VPI-gel) có khả năng diệt khuẩn vượt trộitới 99,99%.

Bán ròng một số cổ phiếu, các quỹ ngoại tiếp tục đổ tiền về đâu?

Việc bán ròng các cổ phiếu sẽ khiến cho các quỹ ngoại thu về một lượng tiền khá lớn, tuy nhiên việc các quỹ này thu hút tiền về và hiện tiếp tục đầu tư vào đâu là câu hỏi lớn mà nhiều nhà đầu tư quan tâm.

PVN inaugurates analysis laboratory centre

The Vietnam National Oil and Gas Group (PVN) has put into operation the analysis laboratory centre and the office of the Vietnam Petroleum Institute (VPI) in the Saigon Hi-tech Park in Ho Chi Minh city.