VNREDSat-1

Vietnam, ITU reach deal on satellite monitoring

Vietnam and the International Telecommunication Union (ITU) sealed an agreement on satellite monitoring during a ceremony in Hanoi on November 11.

Vietnam developing space technology

Viet Nam has made achievements in space technology applications, and laboratories nationwide were vital in developing technology, according to a seminar report given on Friday.

Khai thác hiệu quả “mỏ vàng” VNREDSat-1

Được phóng lên quỹ đạo từ ngày 7-5-2013 tại Guyana (thuộc Pháp), gần 3 năm qua vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam (VNREDSat - 1), dù phải trải qua một số lần điều chỉnh quỹ đạo trong vũ trụ nhưng vẫn thường xuyên chụp ảnh và truyền về mặt đất.