VNPT E-Learning

VNPT E-Learning: Cách học trực tuyến thời cách ly

Trong những ngày tâm dịch viêm phổi cấp do COVID-19, nhiều nhà trường cũng như học sinh đã chủ động dùng nhiều biện pháp như học nhóm online, giao bài qua email và kiểm tra thường xuyên qua nền tảng facebook, Zalo,… Trong đó, ứng dụng phần mềm học trực tuyến đang trở nên phổ biến và đạt hiệu quả rõ rệt nhất.