VKSND Tối cao Lê Minh Trí

Ngành Kiểm sát vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội trong năm 2019

Năm 2019, ngành Kiểm sát đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, vượt nhiều chỉ tiêu các nghị quyết của Quốc hội giao, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.