VJ

Hai bệnh nhân mới mắc COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh di chuyển bằng hàng không

BN567 và BN568 mắc COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh đều đi chăm/thăm người thân ở Bệnh viện Đà Nẵng. Cả hai đều di chuyển từ Đà Nẵng về TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay của VJ379 và VJ647, sau đó tiếp tục đi làm. 

Ranh giới tài năng

Ranh giới duy nhất giữa tài năng và bất tài chỉ gói gọn trong hai từ: “Ngộ nhận”. Người có tài năng thì không ngộ nhận, chỉ có người chưa chạm ngưỡng tài năng đã vội vã cho mình là thiên tài.