VHT

VHT - Mảnh ghép “Công nghiệp Công nghệ cao” của Tập đoàn Viettel lộ diện

Tập đoàn Viettel đã tổ chức lại bộ máy và công bố thành lập Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT) hoạt động 3 lĩnh vực chính: công nghệ quân sự; công nghệ viễn thông và thiết bị dân dụng.