VASSCM

414 doanh nghiệp kết nối Hệ thống quản lý hàng hóa tự động

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2019, Hệ thống quản lý hàng hóa tự động (VASSCM) đã được triển khai tại 33/35 cục hải quan địa phương.

Rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa tại Cảng Cái Lân

Việc triển khai hệ thống VASSCM không chỉ có tác dụng rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa mà còn đáp ứng được yêu cầu cải cách, phát triển hiện đại hóa của ngành Hải quan, nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng Cái Lân.  


Công bố Hệ thống quản lý Hải quan tự động tại cảng biển

Chiều 11-12 tại Hải Phòng, Bộ Tài Chính, Tổng cục Hải quan đã chính thức công bố Hệ thống quản lý Hải quan tự động tại cảng biển (VASSCM).