Ủy viên Trung ương

“Rò rỉ nhân sự” - chiêu trò tung hỏa mù trước thềm Hội nghị Trung ương 72

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII hôm nay mới khai mạc nhưng các “nhà quan sát” thì đã vào cuộc từ lâu và liều lượng tăng dần. 

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị cách chức Ủy viên Trung ương khóa XI

Trung ương cũng quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Minh.