Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang

Tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng mạnh về cơ sở

Ngày 17-6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự,chỉ đạo Đại hội.