Uông Văn Bân

Trung Quốc viện trợ vaccine COVID-19 cho hơn 19 nước châu Phi

Trung Quốc cũng sẽ hỗ trợ các công ty xuất khẩu vaccine COVID-19 sang các quốc gia châu Phi - những nơi cần khẩn cấp vaccine và đã cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine của Trung Quốc.