Uông Ngọc Quốc

Nhận 31 năm tù sau bữa tiệc chia tay

Chỉ vì một cái nhìn bình thường nhưng “những cái đầu nóng” đã cường điệu nó làm  nguyên nhân làm một người chết, hai kẻ vào tù.