UL Hoa Kỳ

Nâng cao an toàn phòng cháy với công trình phức hợp và sân bay

Ngày 10-8, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) cho biết, vừa phối hợp với Tập đoàn UL Hoa Kỳ tổ chức lớp tập huấn “Một số giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn PCCC đối với công trình phức hợp và sân bay”.