UBND TP Vĩnh Long

Tạm ứng ngân sách để giải quyết nợ lương cán bộ cấp xã

UBND TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết vừa tạm ứng ngân sách số tiền khoảng 1 tỷ đồng giải quyết tình trạng nợ lương cán bộ, viên chức và chi cho các hoạt động tại phường 8, phường 3 và xã Tân Ngãi (TP Vĩnh Long).