UBKT Đảng ủy

Thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Bến Tre

Ngày 21/1, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh Bến Tre.