Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Xử lý kịp thời, thỏa đáng các vấn đề nảy sinh, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông

Giải quyết các bất đồng trên Biển Đông là một trong những nội dung quan trọng được đề cập trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam (ngày 5, 6/7/2015).