Tuyên bố Lima

Thêm thời gian cho thảo luận kế hoạch triển khai Tuyên bố Lima về FTAAP

Tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 29 (AMM-29) ở Đà Nẵng, các bộ trưởng APEC đã nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận về Kế hoạch hành động triển khai Tuyên bố Lima về Khu vực Thương mại Tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP).