Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang

Đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn chính vụ cho nông dân

Ngày 24-6, tại Hà Nội đã diễn ra “Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang”. Chương trình do Sở Công Thương Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn cùng Sở Công Thương Hà Nội, Siêu thị BigC, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) phối hợp tổ chức nhằm tăng cường liên kết chuỗi tiêu thụ nông sản hàng hóa giữa TP.Hà Nội và tỉnh Bắc Giang.