Tuần báo CAND

Từ nội san Công an nhân dân và Tuần báo Công an nhân dân 1

Hòa bình lập lại trên miền Bắc được hơn 2 năm thì Bộ Công an tổ chức ra tờ báo nội bộ của toàn lực lượng Công an, lấy tên là Nội san Công an nhân dân (CAND)...