Tử vong sau khi tiêm thuốc

Đình chỉ phòng khám để y sĩ tiêm thuốc, khiến một người tử vong

Dù không có giấy phép hành nghề, nhưng nam y sĩ vẫn tiêm thuốc cho người đàn ông tại phòng khám của vợ, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. 


Người đàn ông ở Cà Mau tử vong sau khi tiêm thuốc

Được người quen đưa đến nhà riêng y sĩ ở Cà Mau tiêm thuốc, người đàn ông sau đó bị tử vong.