Trưởng ban Dân nguyện

Kiến nghị Bộ Giáo dục làm rõ việc cho học sinh dùng điện thoại trong lớp

"Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) giao cho giáo viên quyền quyết định việc cho phép hoặc không cho phép học sinh sử dụng điện thoại. Như vậy, sẽ xảy ra tình trạng cùng một môn học, cùng một trường có thể có giáo viên quyết định cho sử dụng điện thoại, có giáo viên không cho sử dụng, điều này sẽ không đảm bảo sự thống nhất về phương thức giảng dạy" - Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) Dương Thanh Bình nêu trước Quốc hội, sáng 25-3.