Trường THPT số 2 An Nhơn

Tắm biển, 2 nữ sinh lớp 10 bị chết đuối

Trong lúc nghỉ học, một số học sinh của Trường THPT số 2 An Nhơn kéo nhau xuống tắm biển, 4 em bị sóng biển cuốn trong đó có 2 em được ngư dân cứu, 2 em còn lại bị chết đuối.