Trường THPT Tân Yên 1

Bộ trưởng Tô Lâm thăm tặng quà trường THPT Tân Yên 1, Bắc Giang

Bộ trưởng Tô Lâm đã ghi nhận những kết quả, thành tích mà trường THPT Tân Yên I đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức Cách mạng, lý tưởng sống cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.