Trường THCS Văn Bình

2 xe ô tô bị nhóm đối tượng mang theo súng và kiếm chặn đầu

10 đối tượng đi trên xe máy chặn đầu ô tô anh Hiểu rồi bắn 04 phát súng về phía xe anh Hiểu. Anh Hiểu gọi điện thoại báo cho anh Hưng đi xe ô tô trước quay lại thì bị nhóm đối tượng trên dùng súng bắn và dùng dao, kiếm chém vào xe rồi bỏ đi.