Trường Sơn huyền thoại

Những nữ Anh hùng trở về từ Trường Sơn huyền thoại1

Ngoài lực lượng Bộ đội, công binh, đường Trường Sơn là nơi hàng vạn nữ Thanh niên xung phong (TNXP) đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để viết nên huyền tích vọng mãi…