Trường Sĩ quan CSND

Những bước chuyển mạnh mẽ, không ngừng nâng cao chất lượng

Năm 1975, Trường CSND (tên gọi của Học viện CSND giai đoạn 1968 -1975) được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ CSND ở trình đại học và chỉ 1 năm sau, vào năm 1976, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 231/QĐ-TTg công nhận Trường CSND là Trường Sĩ quan CSND thuộc hệ đại học.