Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Nam Giang

Tăng cường tuyên truyền luật giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông ở học sinh

Khoảng 400 học sinh, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Nam Giang đã tham gia buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông do Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức.