Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam

Khởi động chương trình kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam – EU

Ngày 29/1, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) đã khởi động chương trình kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam - EU.