Trường Mẫu giáo Tiên Ngọc

Tuổi trẻ Công an Quảng Nam tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”

Chương trình “Cùng em đến trường” lần này được tổ chức tại điểm trường thôn 2 thuộc Trường Mẫu giáo xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.