Trường ĐH Thủy Lợi

Phổ điểm THPT quốc gia tập trung nhiều ở khoảng từ 4-7 điểm

Do đề thi năm nay phân hóa cao hơn so với năm ngoái nên nhìn chung điểm thi năm nay không cao. Thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy, phổ điểm năm nay tập trung nhiều ở khoảng từ 4-7 điểm.

Trường đại học đầu tiên được kiểm định chất lượng theo chuẩn mới

Sau một năm triển khai công tác kiểm định chất lượng, Trường ĐH Thủy Lợi vừa được trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.