Trưởng Công an xã Song Pe

Trưởng Công an xã hiến máu cứu người bị tai nạn

Trưởng Công an xã Song Pe (Sơn La) đã kịp thời hiến máu cứu sống một người dân bị tai nạn qua cơn nguy kịch; thể hiện nghĩa cử cao đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.