Trường Công an Trung ương

Trường Cao đẳng CSND I đổi mới, nâng cao công tác giáo dục, đào tạo

Trải qua các giai đoạn lịch sử, với nhiều tên gọi khác nhau, dù ở giai đoạn cách mạng nào, Nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo nhiều bậc học các chuyên ngành CSND...

Thông báo gặp mặt cựu sinh viên D6 ĐHAN

Kỷ niệm 43 năm Ngày tựu trường của Khóa 6, Trường Công an Trung ương (nay là Học viện An ninh nhân dân), trân trọng kính mời cựu sinh viên D6 ĐHAN đang công tác, đã chuyển ngành hoặc nghỉ hưu ở mọi miền đất nước về dự gặp mặt 43 năm D6 ĐHAN (1974-2017).

Nhớ lời bác dạy “Công an ta là Công an nhân dân”

Trải qua  45 năm công tác, chiến đấu trong lực lượng Công an, 17 lần được dự Hội nghị Công an toàn quốc, tôi rất vui mừng trước sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng CAND. Những chiến công, thành tựu của lực lượng CAND trong 7 thập kỉ qua đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.