Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

Cảnh cáo hiệu trưởng dùng tiền cơ quan “mua” danh hiệu

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam.

Hiệu trưởng dùng kinh phí nhà trường “mua” danh hiệu nhà lãnh đạo xuất sắc

Ngày 23-8, tin từ Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có kết luận về những sai phạm xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề (CĐN) Quảng Nam.

Đề nghị xử lý trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị UBND tỉnh thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam.