Trung tướng Trần Quốc Tỏ

Từng bước tự động hóa việc tra tìm, cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu nghiệp vụ

“Cần có tư tưởng đổi mới, khoa học để công tác hồ sơ nghiệp vụ (HSNV) mang tính chiến đấu cao và rõ nét hơn, khắc phục tư tưởng hành chính đơn thuần. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu giúp Bộ, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ công tác hồ sơ nghiệp vụ...”, chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020; triển khai chương trình công tác năm 2021 của Cục HSNV, Bộ Công an, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ kiểm tra công tác tại Hải Dương

Sáng ngày 25/11, Đoàn kiểm tra liên ngành số 3 của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa do Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả triển khai thực hiện phong trào tại tỉnh Hải Dương.

Biểu dương điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 27/10, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị  biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), giai đoạn 2015- 2020.

Phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào tôn giáo

Phát huy vai trò của chức sắc các tôn giáo, đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Nam Định tham gia đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Biểu dương, khen thưởng lực lượng Công an xã bán chuyên trách ở Thái Bình

Sáng 1/10, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Gặp mặt, biểu dương, khen thưởng lực lượng Công an xã bán chuyên trách có thành tích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND

Sáng 20/1, tại Hà Nội, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an về một số nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021.