Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa

Khánh thành Trung tâm Văn hoá-Thể thao- Học tập Tân Phong

Ngày 30-4, tại Tây Ninh, Tổng cục Chính trị CAND đã phối hợp cùng Tổng cục Chính trị QĐND và UBND huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Văn hoá-Thể thao-Học tập cộng đồng xã Tân Phong, huyện Tân Biên.