Trung tâm thương mại Vincom Metropolis

Maserati giới thiệu Khu trưng bày tại Trung tâm thương mại Vincom Metropolis

Ngày 20-1, Maserati chính thức giới thiệu Khu trưng bày tại Trung tâm thương mại (TTTM) Vincom Metropolis.