Trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh

JICA hỗ trợ thêm 20 triệu yên cho các CDC tuyến tỉnh

Ngày 3/6, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã quyết định tiếp tục triển khai các gói viện trợ trị giá tương đương khoảng 60 triệu yên (khoảng 12 tỷ đồng) cho Bệnh viện Chợ Rẫy và khoảng 20 triệu yên (khoảng 4 tỷ đồng) cho các Trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh.