Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo

Chuyển giao gấu nuôi tại Quảng Ninh về Tam Đảo

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng, yêu cầu các chủ nuôi gấu khẩn trương chuyển giao toàn bộ số gấu nuôi trên địa bàn tỉnh về Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo để cứu hộ, chăm sóc và nuôi dưỡng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện vào tháng 9/2015.