Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu

Động đất 2,4 độ richter tại huyện miền núi A Lưới

Trận động đất xảy ra vào 15h27 chiều 18/2 tại huyện A Lưới ở tọa độ 16.2498 độ vĩ Bắc, 107.2433 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0km, độ lớn 2,4 độ richter.