Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á

Hội thảo Quốc tế về thực hành tín ngưỡng dân gian

Ngày 4-12, tại Phủ chính Tiên Hương (Phủ Dầy, Nam Định) đã diễn ra Hội thảo Quốc tế lần thứ 13 “Mở rộng ranh giới: tính vật chất, tính dân tộc và tính thiêng” do Bảo tàng dân tộc học phối hợp với Hiệp hội Nghiên cứu Học thuật Quốc tế về Shaman giáo (International Society for Academic Research on Shamanism – ISARS), Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á (CESEAP) tổ chức