Trung tâm Phục vụ hành chính công

'Thước đo' tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Ninh

Theo đánh giá, so với các đơn vị khác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh, mức độ hài lòng của người dân khi làm các thủ tục hành chính của lực lượng Công an đứng thứ nhất, hiệu quả giải quyết hồ sơ đứng thứ hai.

Quảng Trị khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công

Ngày 30-7, tỉnh Quảng Trị khai trương, đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công, là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh.