Trung tâm Pháp y TP Hải Phòng

Lái xe cứu thương vi phạm nồng độ cồn

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe, tuy nhiên người này không hợp tác mà để lại xe và bỏ đi. Một lúc sau, người này quay lại khai là Nguyễn Văn V. và chiếc xe ô tô trên thuộc Trung tâm Pháp y TP Hải Phòng...