Trung tâm HLTTQG Hà Nội

Điền kinh Việt Nam : Đầu tư và tính hiệu quả

Trong trao đổi mới nhất cùng lãnh đạo ngành Thể thao với đại ý rằng chúng ta sẽ nhắm đạt được bao nhiêu suất chính thức dự Olympic 2015, lời lý giải rằng mục tiêu vẫn phấn đấu có khoảng 15 suất. Nỗ lực và trọng tâm vẫn đang hướng vào môn điền kinh dù chúng ta biết cơ hội của Việt Nam giành được vé chính thức đang rất khó.

Liên đoàn bắn súng cần thay đổi để phát triển hơn

Giải bắn súng vô địch quốc gia 2015 đã kết thúc tại Hà Nội. Người làm bắn súng toàn quốc xem giải đấu là thời điểm quan trọng bởi vào đầu năm 2016, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam sẽ bầu chọn nhân sự nhiệm kỳ mới, để có những con người mới quản lý. Từ cái cũ của năm cũ, giới làm nghề thấy được nhiều bất cập còn tồn tại, qua đấy định hướng phát triển hiệu quả hơn.