Trung tâm Báo chí Đại hội XIII

Thường trực Tiểu ban ANTT kiểm tra Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng XIII

Sáng 27/1, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thường trực Tiểu ban ANTT đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng cùng lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ đã kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại Trung tâm Báo chí Đại hội.