Trung cấp nghề TCMN Bình Định

Chi tiêu vô tội vạ, một Hiệu trưởng bị cách chức

Là hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Bình Định, nhưng ông Bình thiếu kiểm tra, giám sát nên dẫn đến việc trường chi sai số tiền hơn 200 triệu đồng....